NADA

Vi tilbyder NADA som et supplement til brugere som måtte ønske dette, unge under 18 år vil kun, kunne få tilbudt NADA ved samtykkeerklæring af myndighedsindehavere.

Socialstyrelsen fremhæver NADA se inspirationskataloget her.

kataloget