Teamets ressourcer

Teamet er sammensat af personer med et højt fagligt niveau og med stor erfaring i håndtering af arbejdet med børn/unge, voksne og familier.

Vidensdeling i teamet styrker de faglige kompetencer, og er med til at sikre en progression i den enkeltes arbejde.