Støtte-kontakt

Vi yder støtte/kontakt opgaver efter serviceloven § 52

Kontaktpersonordningen er et tilbud til unge der har brug for socialpædagogisk støtte og vejledning/guidning inden for det kognitive, sociale, relationelle og ASF område, med det formål at den unge kan få den nødvendige støtte/stabilitet for at komme i positiv udvikling.

Vores spidskompetencer er inden for ASF området hvor vi arbejder med valideret tilgange og metoder/teori.

De unge vi arbejder med har typisk problemskabende adfærd, tilknytningsforstyrrelser og komorbide diagnoser.

Støtte/kontakt opgaverne varierer og kan bl.a. være:

mobilisere netværk/ressourcer og styrke sociale kompetencer

minimere tiltrækning til misbrugs-kriminalitetsmiljø

skabe bevidsthed omkring ansvar for eget liv

understøtte den unge i forhold til skole, uddannelse og fritidsaktivitet m.m.

støtte den unges relation i og med familien

at fungere som rollemodel for derigennem at bidrage til at den unge udvikler positive kompetencer

at motivere og træne den unge i brugen af egne ressourcer

at understøtte den unge til en forudsigelig og struktureret hverdag