LAB Mentor

Ud fra lov om aktiv beskæftigelse kan en borger, tildeles en mentor som skal støtte borgeren i at opnå en bæredygtig tilknytning til arbejdsmarkedet .

Mentoren understøtter borgeren i forhold til de udfordringer og problemstillinger, den enkelte oplever så borgeren på sigt kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

  • Målgruppen som vi typisk henvender os til, er borgere med udfordringer inden for ASF , dobbelt diagnoser og evt. udadreagerende adfærd samt  borgere der er selvmedicinerende, i form af misbrug af euforiserende stoffer.

Derudover består målgruppen også af kontanthjælps-jobparate og uddannelseshjælpsmodtagere, med varige begrænsninger i arbejdsevnen samt borgere med en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet .

  • Metoder hvor mentorstøtten ALTID tager afsæt i et arbejdsmarkedsrettet sigte og i de mål, der er fremsat i handleplanen fra jobcentret, men tilpasses den enkelte borgers behov. I forhold til borgere med psykiske/misbrugsproblemer hjælper mentoren borgeren med at skabe overblik og få en forudsigelig hverdag, med overskud til at indgå i et arbejdsmarkedsrettet forløb.
  • Teorietisk  arbejder vi overordnet med en recovery orienteret tilgang og med afsæt i Vygotsky’s  teori omkring “zonen for nærmeste udvikling, derudover andre målrettede teorier i forhold til de problemstillinger borgeren måtte have.
  • Indholdet i tilbuddet vedtages gennem skriftlig aftale mellem jobcenter, den borger der skal have støtte og Ung-Videre.dk. I aftalen skal det fremgå, hvad målet med mentorstøtten er og hvilke opgaver mentor skal varetage, samt varigheden af mentorstøtten.