Familievejledning

konsulentydelser

  • støtte og kontakt mellem hjem og skole
  • støtteopgaver der er særligt tilrettelagt
  • udrednings-og akutopgaver
  • observationsopgaver
  • praktisk-socialpædagogisk støtte i borgerens eget hjem
  • §54 støtte til barnets forældre
  • § 11 forbyggende indsats
  • overvåget samvær mellem forældre og børn anbragt uden for hjemmet