Værdigrundlag

  • Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte individ vi møder den enkelte hvor denne er 
  • Vi har en anerkendende tilgang, vi respekterer den enkelte  
  • Vi er vedholdende, vi giver ikke op 
  • Vi er autentiske og troværdige, vi gør det vi siger 
  • Vi er professionelle vi arbejder for at løse opgaverne med høj faglighed, kvalitet, effektivitet og medmenneskelighed, og altid med fokus på kerneopgaven.