visioner

Målet er at forblive en satellitorganisation, da vi vil bibeholde den store grad af omstillingsparathed og for  hurtigt at kunne udvikle vores kompetencer, for at kunne imødekomme nye udfordringer fra vores netværk og samarbejdsrelationer.