Teamets arbejdsstrategier

Der arbejdes med social kapital i teamet for at styrke kvaliteten i forhold til opgaveløsning af  kerneopgaven.

Fokus på kvalitet frem for kvantitet i løsning af opgaver.