Dokumentation §85

Vi dokumenterer ud fra VUM og ud fra de mål, der er i handleplanen som vi udarbejder en IP ud fra, og som bliver den daglige retningslinje for dokumentationen.

Ud over den daglige dokumentation i forhold til indsats, observation og refleksion arbejdes der med dokumentation i forhold til IP, som typisk indholder 2-3 problematikker som der arbejdes intenst med og måles på, tidsrammen er typisk 3 mdr, hvor målene evalueres hvorefter det vurderes i samarbejde med sagsbehandler, om målet er opfyldt (hvis ikke succeskriterierne er formuleret i den IP) eller evt. skal forlænges, eller nye mål formuleres.

Statusreporter udarbejdes hver 3 eller 6 måned eller efter aftale med sagsbehandler.