§.85/§99

Målgruppen er mennesker med en betydelig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, med sociale problemstillinger, sindslidende, alkohol-stofmisbrugere og hjemløse.

Typisk er de unge, vi arbejder med inden for ASF området med dobbelt diagnoser evt. med selvmedicinering og kan have udadreagerende/problemskabende adfærd samt være dyssociale, og som har behov for støtte i form af socialpædagogisk eller socialpsykiatrisk vejledning og støtte for at kunne opretholde indflydelse på egen tilværelse og kompetencerne til at bo i selvstændig boform.

Formålet med mentor støtten kan være at:

  •  få mere struktur og sammenhæng i den unges hverdag.
  •  støtte med  indkøb, læsning af post,tøjvask, rejser m.v. fastholde og udvikle den unges identitet.
  •  træffe valg.
  •  udvikle og vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder i dagligdagen.
  •  etablere eller vedligeholde sociale netværk og fritids/kulturtilbud m.v.
  •  støtte med kontakten til omverdenen, f.eks. til læge, sagsbehandler osv.
  •  hjælpe med medicinhåndtering.
  •  støtte med at administrere personlige forhold og konfliktløsning.

Metoden bliver tilrettelagt individuelt men overordnet arbejder vi ud fra en recovery tilgang inden for de individuelle , relationelle og samfundsmæssige faktorer, metoderne spænder bredt fra modelindlæring til viden og brug af velfærdsteknologier, alle med fokus på at borgeren bliver i stand til at magte eget liv med størst mulig indflydelse på egen tilværelse.

I bestillingen tilrettelægges kerneydelsen ud fra borgerens individuelle behov og problematikker, som aftales gennem en handleplan mellem sagsbehandler, borger og Ung-Videre.dk som leverandør.